23 Aralık 2012 Pazar

BORSA TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ (Blm. 2.)

Borsa kelimesinin kökeni, yaygın görüşe göre, Belçika'nın kıyı şehirlerinden Brugge'deki bir banker ailesi olan Van Der Burse'lere dayanmaktadır. Asil Van Der Burse'lerin, cephesi 3 kese figürlü konağının önünde bulunan ve onların adına bağlanarak anılan "de Burse" meydanında tüccarlar gemiler limana gelmeden içindeki emtiayı alıp-satmayı adet haline getirmişlerdi. Borsa adınında bahsi geçen meydandan geldiği düşünülmektedir.

Bu meydanda yapılan faaliyetler 1460 yılında Anvers'de teşkilata bağlanmış ve Batı Avrupa'nın en eski borsası ortaya çıkmıştır. Daha sonra borsa kurumu ve adı,
Avrupa'nın diğer ticaret merkezlerine yayılmış ve borsaya ilgi hızla artmıştır.

1531 yılında Anvers Borsası genişletilerek yeniden inşaa edilmiş ve ilk milletlerarası borsa ünvanına kavuşmuştur. Anvers Borsası'nın kapısında "in usum negotiatorum  cujuscunque nationis ac linguae" (bütün milletlerin ve dillerin tüccarları için) sözleri yazılı idi. Bu borsada Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve diğer Avrupa şehirlerinden gelen simsarlar ve tüccarlar alım-satım yaparak, özellikle denizaşırı emtia ticaretini geliştirmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder