23 Aralık 2012 Pazar

BORSA TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ (Blm. 1.)

Borsa içerdiği kavram itibariyle, menkul kıymetlerin ve /veya ticari nitelikteki malların alım-satım işlemlerinin yapıldığı yer ya da kurum olarak tanımlanabilir. Diğer bir değişle, reel piyasa fiyatının oluşmasını sağlayan örgütlenmiş ve hukuki altyapıyla disipline edilmiş pazar yeridir.

Borsaların ilkel şekline çok eski devirlerde rastlamak mümkündür. Kimi bilim adamı ve tarihçiler konuyu biraz daha ileri götürerek, borsanın tarihini eski Babiller,Mısırlılar ve Fenikeliler dönemindeki panayırlara dayandırırlar. Ünlü Alman tarihçi Theodor Mommsen'in (Garding 1817, Berlin 1903), eski Romalı bankacıların Forum'daki basilica binalarında yaptıkları toplantılarını "Roma Borsa'sı" olarak kabul eden görüşü tartışma konusudur.

Borsalar 15. yüzyılda, başta İtalya olmak üzere Fransa, Almanya, İspanya ve Flandre'ın ticari kentlerinde gelişimine devam etmiştir. Loncaların artması üzerine, tacirler ve bankerler yalnız geleneksel fuarlar nedeniyle değil, sürekli olarak biraraya gelme ihtiyacını duymuşlardır. Günümüz borsalarının şekillenmeside bu döneme rastlar.

Anlaşılacağı üzere borsa adı, borsaların oluşmasından çok sonra ortaya çıkmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder