22 Ocak 2013 Salı

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

DIŞ TİCARET (FOREIGN TRADE)
Bir ülkenin belli bir dönemde gerçekeştirdiği mal ve hizmet alım-satımıdır. Dış ödemeler bilançosu sınıflandırmalarında dış ticaret yalnız mal alışverişini yansıtan ithalat ve ihracat kalemlerinin toplamını gösterir. Dış ticaret, cari işlemler hesabının genellikle en büyük bölümünü oluşturur ve dolayısıyla dış açık ya da fazlalarının en önemli kaynağını meydana getirir.

DIŞ TİCARET BİLANÇOSU (BALANCE OF FOREIGN TRADE)
Bir ülkenin dış ödemeler bilançosunda ihracat ile ithalat arasındaki farktır. Dış ticaret bilançosu çoğu defa cari işlemler açığı ya da fazlasının temelindeki etkeni oluşturur. İthalatın ihracatı aşması durumunda dış ticaret bilançosu açık, ihracatın ithalatı aşması durumundaysa fazla verir.

DIŞ TİCARETTE SEVK EVRAKI (SHIPPING DOCUMENTS IN FOREIGN TRADE)
Gümrük idarelerince malların ithaline ve ihracına izin verebilmesi ve söz konusu malların ithalatçı tarafından devralınılabilmesi için gerekli belgelerdir. Bunların başlıcaları, sigorta poliçesi, fatura ve konşimentodur. Sigorta poliçesi yalnız CIF satışlar için geçerli olup, malın sevki sırasında doilecek zararlara karşı yaptırılır.

DIŞ YARDIM (FOREIGN AID)
Farklı biçimlerde tanımlanan bir kavramdır. Genellikle dış yardım denildiğinde, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yönelik uluslararası resmi sermaye transferleri anlaşılır. Bunlar devletten devlete ya da bir uluslararası kuruluştan devlete açılan kredilerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder