21 Ocak 2013 Pazartesi

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

DIŞ BORÇ YÜKÜ (FOREIGN DEBT BURDEN)
Makroekonomik anlamda dış borçlanmanın, toplum refahı üzerindeki olumsuz etkileridir. Bu kavram yeterince açık değildir. Dış borçlanma, genel ekonomik ve mali politikanın amaçlarıyla tutarlılığı
ölçüsünde toplum güvenini yükseltecek ya da dış borç yükü doğmayacaktır. Bazı maliyeciler dış borç yükünü "Bir ekonominin belli bir andaki dış borç toplamının ülke gayri safi milli hasılasına oranı olarak" tanımlamaktadırlar.

DIŞ BORÇLARIN SINIRI
Bir ülkenin hangi büyüklükte dış borca girebileceği konusudur. Bu konudaki yaklaşımlar subjektif ve normatiftir. Önemli olan alınan dış borcun verimliliği, ödeme koşulları ve sonuç olarak ülkenin kısa ve/veya uzun dönemdeki borç ödeme kapasitesi üzerindeki etkisidir.

DIŞ PAZARLAMA (FOREIGN MARKETING)
İhracat piyasaları hakkında araştırma yapma, bilgi toplama, ihraç mallarının satış imkanlarını artırmak amacıyla ambalajlama, reklam ve standartizasyonu geliştirme ve ihracat kredileri sağlama gibi önlemlerden oluşur. Dış pazarlama günümüzde ihracata yönelmenin önemli ön koşullarından biri haline gelmiştir.

DIŞ ŞOKLAR (EXTERNAL SHOCKS)
Dış ülkelerden kaynaklanan ekonomik istikrarsızlıklardır. Dış kaynaklı yüksek maliyet artışları, enflasyon ve konjöktür daralmaları, uluslararası ekonomik işlemler aracılığıyla başka ülkelerin ekonomilerine yansır ve olumsuz sonuçlar doğurur. 1973 Petrol Zammı birçok petrol ihracatçısı ülke için bir dış şok olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder