20 Ocak 2013 Pazar

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

DEVALÜASYON (DEVALUATION)
Ulusal para biriminin yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesi işlemidir. Devalüasyon, ithal mallarının ulusal para cinsinden fiyatlarını yükseltirken, döviz cinsinden fiyatını değiştirmez.
Diğer yandan, ihraç mallarının yabancı para cinsinden fiyatını düşürürken ulusal para cinsinden fiyatını etkilemez.

DEVLET BORÇLANMASI (GOVERNMENT BORROWING)
Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin iç ve/veya dış kaynaklardan borç almasıdır. Kamu maliyesinin bir dalı olarak devlet borçlanması bu borçların miktarı, vadesi, yapısı, biçimleri, doğuşu, kullanılması, etkileri ve geri ödenmesi gibi konuları inceler.

DEVLET TAHVİLİ (GOVERNMENT BOND)
Devletçe büyük kamusal projelerin finansmanı için çıkarılan genellikle orta ve uzun vadeli borç senetleridir. Bu tahviller bazen müteahhit bonoları olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye'de bu tür borçlanmaya olanak veren yasalar genellikle söz konusu tahvillerin TC Merkez Bankası tarafından paraya çevrilmesine de olanak tanımaktadır.

DEVLETİN EKONOMİK RASYONELİ (ECONOMIC RATIONALE OF THE MODERN STATE)
Devletin var olmasının ve ekonomiye müdahale etmesinin mantığıdır. Bu mantık içinde dışsal fayda ve maliyetlerin, toplumsal mal ve hizmetlerin ve dolayısıyla piyasa mekanizmasının iyi çalışması ve boşluklarının doldurulması konusunda yapılacak kamusal faaliyet, devletin ekonomik rasyoneli gereği ve sonucudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder