19 Ocak 2013 Cumartesi

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

DENGE (EQUILIBRIUM)
Genel bir kavram olarak denge, herhangi bir değişime neden olabilecek zıt yöndeki kuvvetlerin tam anlamıyla birbirine eşit olduğu ve bu nedenle de herhangi bir değişimin söz konusu olmadığı
durumdur. Örneğin, mal piyasasında cari fiyat üzerinden satın alınmak istenen mal miktarı ile satılmak istenen mal miktarı birbirine eşit ise bu piyasa dengededir ya da sermaye piyasasının dengesi tasarruf- yatırım eşitliği ile sağlanır.

DENGE FİYATI (EQUILIBRIUM PRICE)
Bir malın piyasası dengede iken yani arz ve talebi birbirine eşit iken söz konusu olan fiyata denge fiyatı denir.

DENGE MİKTARI (EQUILIBRIUM QUANTITY)
Piyasa dengesinde, yani arz ve talebin birbirine eşit olduğu noktada, bir maldan alınan ve satılan miktardır.

DENK BÜTÇE (BALANCED BUDGET)
Genel olarak bir bütçenin gelir ve harcama toplamlarının birbirine eşit olma durumudur. Klasik (geleneksel) iktisatçılar ekonomi üzerindeki etkisinin tarafsız olacağı düşüncesiyle devlet bütçesinin daima denk olması gerektiğini savunmuşlardır. Oysa denk bütçeler de ekonomide genişletici bir etki yaratırlar.

DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARI (NON- DURABLE GOODS)
Nihai mallar sınıflamasına girerler. Çeşitli tüketim mallarıdırlar. Yiyecekler, içecekler, giyecekler ve ömürleri bir yılı aşmayan mallardır. Peynir, et, kalem, süs çiçekleri vb.

DEPRESYON(DEPRESSION)
Kapasite kullanım oranının önemli ölçüde düştüğü hatta mevcut üretim kapasitesinin bir bölümünün atıl hale geldiği, iflasların yoğunlaştığı, işsizlik oranlarının yüksek seviyelere ulaştığı, ekonomik yapının kendini yeniden üretmekte büyük güçlüklerle karşılaştığı kriz durumudur. Diğer değişle, talep gerilemesi yanında ekonomide durgunluğa özgü belirtilerin tüm sektörlere yayıldığı ve doruk noktasına ulaştığı kriz halidir. Dünya Ekonomisi'nde 1929-1931 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz depresyon hali için örnek gösterilebilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder