18 Ocak 2013 Cuma

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

DALGALI BORÇLAR (SHORT TERM LOANS)
Devletin, gelir ve giderlerinin zaman itibariyle denkleşmemesi nedeniyle başvurduğu bir kısa vadeli borçlanma biçimidir. Bu tür borçlanmalar düşük faizli olduğundan devlet için, kısa vadeli olduğu için
de borç verenler açısından oldukça uygundur. Likidite fazlasına sahip olan büyük banka ve firmalar bu tür borç vermeye ilgi gösterirler. Ancak bu tür borçlanmaların esas kaynağı merkez bankalarıdır. Dalgalı borçlar uygulamada genellikle konsolide edilmekte ve uzun süreli borç haline getirilmektedir. Türkiye'de iç dalgalı borçlara örnek olarak Hazine bonoları, Hazine kefaletine haiz bonolar, Merkez Bankası avansları ve emanet paralar verilebilir.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI (DURABLE GOODS)
Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, otomobil gibi tüketim süresi uzun süren ve dolayısıyla faydası zamana dağılan tüketim mallarıdır. Bu malların dayanıklı oluşuyla ilgili önemi, bunlara geleneksel talep analizinin doğrudan uygulanamayışından kaynaklanmaktadır.

DEFLASYON (DEFLATION)
Fiyatların genel seviyesinin düştüğü, ekonomik durgunluğun yaygınlaştığı döneme verilen isimdir. Deflasyon ekonomik durgunluğa tekabül ettiğinden, milli gelir, istihdam, ithalat, ücret ve fiyatların düşmesi ile sonuçlanır. Deflasyonist bir politikanın en önemli araçları, faiz oranları ve vergilerin arttırılması, para arzı ve kamu harcamalarının ise kısıtlanmasıdır.

DEĞİŞKEN MALİYET (VARIABLE COST)
Maliyetlerin üretim miktarına bağımlı olarak değişen kısmına denir. İşçi ücretleri, hammadde ve yarı mamül madde giderleri, enerji ve yakıt harcamaları değişken maliyetleri oluşturur. İşletme maliyeti ya da dolaylı maliyet olarak da bilinir. Bir firmanın tüm maliyetleri uzun dönemde değişken maliyetleridir.

DEĞİŞİR ÜRETİM FAKTÖRÜNÜN MARJİNAL ÜRÜN GELİRİ (MARGINAL REVENUE PRODUCT)
Değişir üretim faktörünün marjinal fiziksel ürünü ile o ürünün satılması sonucunda elde edilen marjinal gelirin çarpımı "değişir üretim faktörünün marjinal ürün gelirini" verir. Değişir üretim faktörünün bir birim arttırılmasıyla gelirde meydana gelen yükselmeyi bulmamıza yarar.

Örneğin; x faktörünün marjinal fiziksel ürünü 1.2 birim olsun. Bu ürünün marjinal geliri ise 3 TL olsun. Bu durumda bir birim x faktörünün marjinal ürün geliri 3x1.2= 3.6 TL olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder