17 Ocak 2013 Perşembe

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

CARİ İŞLEMLER BİLANÇOSU (CURRENT ACCOUNT BALANCE)
Bir ülkenin mal ve hizmet ihracından elde ettiği kazançlarla, mal ve hizmet ithali için yaptığı ödemeler arasındaki farktır. Cari işlemler bilançosu; dış ticaret ve görünmeyen kalemler toplamından bulunur.
Cari işlemler bilançosu açıklarının birçok az gelişmiş ülkede olduğu gibi ileri düzeylere varması, bu ülkeleri dış kaynaklardan sermaye transferine zorlamaktadır.

CARİ İŞLEMLER HESABI (CURRENT ACOUNT)
Bir ülkenin dış ödemeler bilançosunda, o ülke sakinlerince gerçekleştirilen mal ve hizmet ithal ve ihracına ilişkin tüm işlemlerin kaydedildiği ana hesaptır. Hizmet alışverişi, ödemeler bilançosunda görünmeyen kalemler olarak da adlandırılır ve kapsamına dış turizm gelir-giderleri, dış borç faiz ödemeleri, kar transferleri vb. girer.

CF (CF)
İngilizce "cost and freight" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Fiyatın, mal bedeli ile belirli bir yere kadar taşıma masraflarının toplamından ibaret olduğu durumunu belirtir.Sigorta masrafları CF fiyata dahil değildir.

CIF (CIF)
İthalatta malın bedeline, sigorta giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyattır. Cost (maliyet), Insurance (sigorta) ve Freight (taşıma) sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelir.

ÇİFTE VERGİLEME (DOUBLE TAXATION)
Belli bir vergi konusunun iki kez vergilendirilmesidir. Kural olarak burada, bir kaynaktan aynı mahiyette birden fazla vergi alınmaması gereklidir. Ancak uygulamada bazen farklı vergi otoritelerinin aynı vergi konusunu birbirlerinden bağımsız olarak vergilendirmeleri söz konusu olmaktadır. Çifte vergilendirme genelde ülke içinde söz konusu olmakla birlikte, bazen de farklı devletler açısından gündeme gelmektedir.Bu konuyla ilgili, çifte vergilendirmeyi önlemenin en kısa yolu ülkeler arasında ikili vergi anlaşmaları yapmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder