16 Ocak 2013 Çarşamba

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

BORÇ YÖNETİMİ (PUBLIC DEBT MANAGEMENT)
Devlet tarafından uygulanan ekonomi politikasının bir parçası olarak borç yönetimi, kamusal borçların miktarında ve bileşiminde bilinçli değişiklikler yapılmasıdır. Normal borç yönetimi devletin borçlanması ve bunları (faizleriyle birlikte) ödemesi olarak düşünülebilir. Olağanüstü borç yönetimi ise konversiyon ve konsolidasyon işlemlerini kapsamaktadır.

BORÇLULUK DENGESİ (BALANCE OF INDEBTEDNESS)
Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dış borç ve alacaklarını gösteren belgedir. Borçluluk dengesi; dış borçların yapısını, bunların yıllık anapara ve faiz ödemelerini izleme imkanı verdiği için, özellikle dış borç yükü önemli düzeylere varan ülkeler açısından yararlıdır.

BÜTÇE AÇIĞI (BUDGET DEFECIT)
Bütçede gelirlerin giderleri karşılayamaması durumudur. genel olarak bütçe açıkları, ekonominin daralma dönemlerinde toplam talebin arttırılması yoluyla olumlu etkide bulunurken, genişleme dönemlerinde enflasyonist eğilimleri güçlendirirler.

BÜTÇE FAZLASI (BUDGET SURPLUS)
Bir bütçede gelirlerin harcamalardan fazla olma durumudur. Bir ülke ekonomisinde bütçe fazlasının genelde anti-enflasyonist bir etki yaratması beklenir. Ancak az gelişmiş ülkelerde bu yolla enflasyona karşı mücadele pek olanaklı değildir, çünkü (a) gelirleri arttırmak zordur, (b) giderleri kısmak için ise öncelikle eğitim, sağlık, enerji ve birçok altyapı harcamaları akla gelmektedir.

BÜTÇELEME İLKELERİ (BUDGETING PRINCIPLES)
Temel bütçeleme ilkeleri şunlardır;
  1. Genellik ilkesi,
  2. Birlik ilkesi,
  3. Tahsis ilkesi,
  4. Yıllık olma ilkesi,
  5. Harcamaların gelirlere önceliği ilkesi,
  6. Açıklık ilkesi,
  7. Doğruluk ilkesi,
  8. Samimiyet ilkesi,
  9. Alenilik ilkesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder