15 Ocak 2013 Salı

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

BAĞIMLI DEĞİŞKEN (DEPENDENT VARIABLE )
Belli bir ilişkiler bütününde diğer değişkenlerin (değişkenin) etkisi altında bulunan, onlar (onun) tarafından sınırlanan, belirlenen değişkene bağımlı değişken denir.

y=a+bx şeklindeki bir fonksiyonel ilişkide y,x'e bağımlı olarak değişen bağımlı değişkendir. Bir diğer örneğe göre ise, Ulusal Gelir düzeyindeki değişmelere bağımlı olarak değişen uyarılmış yatırım
harcamaları bağımlı değişkendir.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN (INDEPENDENT VARIABLE )
Belli bir ilişkiler bütününde diğer değişkenlerin (değişkenin) etkisi altında bulunmayan, onlar (onun) tarafından sınırlanmayan ve belirlenmeyen değişken bağımsız değişkendir.

 y=a+bx şeklindeki bir fonksiyonel ilişkide y,x'e bağımlı olmayan bağımsız değişkendir. Bir başka değişe göre, tüketim hacmindeki ya da Ulusal Gelir düzeyindeki değişikliklerin etkisine girmeyen otonom yatırım harcamaları bağımsız değişkendir.

BEDELSİZ İTHALAT
Yurt dışında çalışan işçilerin ya da geçici görevle yurt dışına giden devlet memurlarının dönüşlerinde getirdikleri kişisel kullanıma veya meslek icra edilmesine yardımcı nitelikteki mallardır. Otomobil, çeşitli ev eşyası, tarım aletleri bedelsiz ithalat kapsamına girer. Bu gibi mallar, gümrükten ülkeye girerken normal ithalat işlemi görür.

BEŞERİ SERMAYE (HUMAN CAPITAL)
Kişinin kendisine daha fazla gelir elde etme imkanı sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerini ifade etmede kullanılan kavramdır. Konuya bu kavram açısından yaklaşıldığından, bireyin kendi özel bilgi ve becerisi sayesinde elde ettiği geliri, onun sahip olduğu beşeri sermayenin getirisi olarak algılamak mümkündür.

BORCUN KONSALİDASYONU (CONSOLIDATION OF PUBLIC DEPT)
Bir borcun konsolidasyonu, vadesinin uzatılması veya borcun süresiz hale getirilmesi demektir. Devlet, vadesi dolduğu halde ödeyemeyeceği borcunu, tek yanlı bir kararla (zorunlu tahkim ) veya alacaklıların olurunu alarak (isteğe bağlı tahkim ) yeni bir borç haline dönüştürmektedir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder