14 Ocak 2013 Pazartesi

EKONOMİ SÖZLÜĞÜ

AMBARGO (EMBARGO)
Bir ekonomik savaş biçimidir. Askeri, siyasi ya da ekonmik nedenlerle bir ülke başka bir ülkeye ambargo koyarak, silah ve/veya mal satışını kısmen ya da tamamen yasaklayabilir. Ayrıca diğer ülkelerle anlaşmalar yaparak, ambargo konulan ülkeyle dış ticaret bağlantılarını kesmelerini sağlayabilir.

AMORTİSMAN (DEPRECIATION )
Kısaca aşınma ve yıpranma payıdır. Genel olarak ise, niteliği ne olursa olsun bir sermaye malının (binalar, makineler, aletler vb.) kullanımı sonucu doğan aşınma ve yıpranmasının, yeniden yerine konulmasıdır. Bir diğer deyişle, sermayenin kazançtan çekilerek daha önce kullanma süresi belirlenmiş olan sabit kıymetleri, bu sürenin sonunda yenileyebilmek için ayrılmasıdır.

ANTREPO REJİMİ (WAREHOUSE REGIME)
Özel bir gümrük rejimi türüdür. Antrepo rejiminde söz konusu malların antrepolarda bekleme süresi genellikle 5 yıldır. Bu mallar ithal edilebileceği gibi, sevkeden ülkeye iade edilebilir ya da diğer ülkelere ihraç edilebilir. Antrepolar , gümrük makamları ya da bu makamların izniyle özel kişilerce kamu denetimine tabi olmak koşuluyla işletilebilir.

ARBİTRAJ (ARBITRAGE)
Kısa vadeli fonların, mümkün olan en yüksek getiriyi sağlamak amacıyla bir yatırımdan bir başka yatırıma kaydırılması işlemidir. İki finans merkezinde geçerli olan faiz hadleri arasındaki fark, para değişimi riskini kapatma maliyetinden büyükse, bu piyasalar arasında bir fon arbitrajı gerçekleşir.

Bunun dışında döviz ve menkul kıymetlerde de arbitraj yapmak mümkündür.

ARZ (SUPPLY)
Satıcıların bir mal veya hizmetten belli bir fiyatta satmak istedikleri miktar, o malın arzını oluşturur. Bir malın arz sayılabilmesi için, mutlaka satılmak kaydıyla piyasaya getirilmiş olması gereklidir. Liberal iktisadi düşünceye göre, arz, talep ile karşılıklı etkileşim sonucunda piyasanın oluşumunu gerçekleştirirler.

ASGARİ ÜCRET (MINIMUM WAGE)
Sosyal devlet anlayışının bir gereği ve sonucu olarak, işgücünün kendisini yenileyebilmesi ve insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için ödenmesi kanunen zorunlu görülen ücret düzeyidir.

AZALAN VERİMLER YASASI (LAW OF DIMINISHING RETURNS)
Üretim faktölerinden birisini arttırırken diğerlerinin sabit tutulması sonucunda üretimde meydana gelen değişikliği açıklayan yasadır. Diğerleri sabit iken üretim faktörlerinden birisinin sürekli olarak arttırılması sonucunda üretimde meydana gelen artışlar belli bir noktadan sonra gittikçe azalan oranlarda gerçekleşir. Bu noktaya gelmeden önce üretim sabit veya artan oranlarda artabilir.

Örneğin, 1 dönümlük arsada çalışan 1 işçi 10 kg. tahıl üretsin. İkinci bir işçinin daha üretime katılmasıyla tahıl üretimi 20 kg. olsun. Azalan Verim Yasası'na göre verim bir noktadan sonra düşmeye başlayacak ve örneğin, 3 işçi aynı tarlada 30 kg. tahıl yerine 25 kg. tahıl üretecektir. Bu durumda toplam üretim artacaktır ama ek üretim her seferinde biraz daha azalacak ve örneğindört işçi 30 kg. tahıl elde edecektir. Bu arada yasa kısa dönemle ilgilidir.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder